موتورسیکلت‌کراس کاواساکی تنها موتوکراس‌های دارای انژکتور دوگانه است. یک انژکتور در قسمت پایین دریچه گاز جای گرفته است که کارش آن است که واکنشی نرم و آنی ایجاد کند و یک انژکتور دوم در قسمت بالا که نزدیک به فیلتر هوا جای گرفته است و نقش قابل‌توجهی در توان خروجی انجین در دور موتورهای بالا دارد.

Go to Top